Indus Valley Civilization Gk mcq in odia- For Odisha Exam

ହିନ୍ଦୀରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରିୟ ପାଠକଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟାୟ-1 ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି: ହିନ୍ଦୀରେ ହରପ୍ପା/ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସଭ୍ୟତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ , ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ, ସିଏଚଏସଏଲ, ସିପିଓ, ଏମଟିଏସ, ରେଳବାଇ, ୟୁପିପିଏସସି, ବିପିଏସସି, ଏମପିଏସସି, ଆରଏଏସଏସ, ୟୁପିଏସସି ଇତ୍ୟାଦି ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ | ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ |
[ଟିପ୍ପଣୀ: ଯଦି ଆପଣ କ୍ରାକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ]

ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରୁ 2017 ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ 2017 ରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇ ନାହିଁ
(1) କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଡପ୍ପାନ ସମୟର ରଥର କପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା?
((କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) ବାନାଭାଲି
(ଗ) ଡାଇମାବାଦ
(ଘ) କାଲିବାଙ୍ଗା
ଉତ୍ତର- ସି

(2) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଏହାର ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ?
(କ) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା
(ଖ) ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍ ସଭ୍ୟତା
(ଗ) ପାରସ୍ୟ ସଭ୍ୟତା
(ଘ) ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତା
ଉତ୍ତର – କ

(3) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ, କାଲିବାଙ୍ଗା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ?
(କ) ପଥର କାଟିବା ସାମଗ୍ରୀ
(ଖ) ବନ୍ଦର
(ଗ) କପା ଚାଷ
(ଘ) ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର
ଉତ୍ତର- ଡି

(4) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ, ଲୋଥାଲ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ?
(କ) ପଥର
(ଖ) ବନ୍ଦର
(ଗ) କପା ଚାଷ
(ଘ) ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର
ଉତ୍ତର- ଖ

(5) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ?
(କ) ଲର୍ଡ ୱୁଲି
(ଖ) ଦୟାରାମ ସାୱନି
(ଗ) ଭି ଏସ ଅଗ୍ରୱାଲ
(ଘ) ଏ.ଏଲ. ବାଶମ
ଉତ୍ତର- ବି

(6) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ, ଧୌଲାବୀରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ?
(କ) ପଥର
(ଖ) ବନ୍ଦର
(ଗ) ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
(ଘ) ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର
ଉତ୍ତର- ସି

(7) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରରେ କବଡ଼ ସ୍ନାନ କିମ୍ବା କବଡ଼ ସ୍ନାନଗୃହ ମିଳିଛି?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଗ) ମିଥାଲ
(ଘ) କାଲିବାଙ୍ଗା
ଉତ୍ତର-ବି

(8) କେଉଁ ଦେଶରେ ଶତୁଘାଇ (ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା) ଅଛି ?
(କ) ଭାରତ
(ଖ) ପାକିସ୍ତାନ
(ଗ) ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
(ଘ) ତିବ୍ଦତ
ଉତ୍ତର-ସି

(9) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ __ଥିଲା
(କ) ମରୁଭୂମି ମାଉଣ୍ଡ
(ଖ) ନଦୀ ସମ୍ମୁଖ ଭୂମିର ମାଉଣ୍ଡ
(ଗ) ମୃତ ଙ୍କର ମାଉଣ୍ଡ
( ଘ) ଜୀବନର ମାଉଣ୍ଡ
ଉତ୍ତର – ସି

(10) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାତୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ମିଳିନଥିଲା?
(କ) ଗୋଲ୍ଡ
(ଖ) ତମ୍ବା
(ଗ) ସିଲଭର
(ଘ) ଆଇରନ୍
ଉତ୍ତର- ଡି

(11) ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି (କନସା) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ମିଳିଛି?
(କ) ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍ ସଭ୍ୟତା
(ଖ) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା
(ଗ) ପାରସ୍ୟ ସଭ୍ୟତା
(ଘ) ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତା
ଉତ୍ତର- ଖ

(12) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସ୍ଥାନନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଇଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା?
(କ) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଖ) ହରପ୍ପା
(ଗ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଘ) ଚନ୍ହୁଦାରୋ
ଉତ୍ତର- ସି

(13) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ କାଲିବାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଭାବରେ ମିଳିନଥିଲା? (କ) କଳା ଚୁଡି
(ଖ) ଫାୟାର ପୁଲ୍
(ଗ) ହଳ ଫାର୍ମରୁ ଜୋତା
(ଘ) ଦମ୍ପତି ସମାଧି
ଉତ୍ତର- ଡି

(14) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଲୋଥାଲରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଭାବରେ ମିଳିନଥିଲା?
(କ) ଦମ୍ପତି ସମାଧି
(ଖ) ପାରସ୍ୟ ସିଲ୍
(ଗ) ବନ୍ଦର
(ଘ) ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରକାରର ଜାଉ
ଉତ୍ତର-ଡି

(15) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିଲା?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) ଡାଇମାବାଦ
(ଗ) ସୁରକୋଟାଡା
(ଘ) ଧୌଲାୱିରା
ଉତ୍ତର-ବି (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)

(16) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଡି ସମାଧି ମିଳିଥିଲା?
(କ) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଖ) ହରପ୍ପା
(ଗ) ଚନ୍ହୁଦାରୋ
(ଘ) ଲୋଥାଲ
ଉତ୍ତର- ଡି

(୧୭) କାହାକୁ ‘ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ପିତା’ କୁହାଯାଏ?
(କ) ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ
(ଖ) ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କନିଙ୍ଗହାମ୍
(ଗ) ମୋର୍ଟିମର ହ୍ୱିଲର୍
(ଘ) ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନସେପ୍
ଉତ୍ତର-ବି [ଏମ୍ ପିଏସ୍ ସି (ପ୍ରି) 2017]

(19) ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ?
(କ) ଏହା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚିତ କରେ
(ଖ) ଏହା ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହରଗୁଡିକର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା
(ଗ) ଏଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର କଳାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଲୁହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି
(ଘ) ଏହା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଳାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପଥରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଉତ୍ତର- ସି [ୟୁପିଏସସି ସିଡିଏସ 2017]

(20) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ ‘ହଲ’ର ଟେରାକୋଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା?
(କ) ବାନାଭାଲି
(ଖ) ଧୌଲାୱିରା
(ଗ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଘ) ଲୋଥାଲ
(ଇ) ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ

(1) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମେଳକ କରନ୍ତୁ|
(ଏ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ (1) ପୁରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି
(ବି) ହରପ୍ପା (2) ବନ୍ଦର
(ସି) କାଲିବାଙ୍ଗାନ୍ (3) ସମାଧାନ ମାର୍କ
(ଡି) ଲୋଥାଲ୍ (4) ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍
(a) A-4,B-1,C-3,D-2
(a) A-3,B-2,C-4,D-1
(a) A-2,B-3,C-1,D-4
(a) A-1,B-4,C-2,D-3

(2) ଏପିଗ୍ରାଫି ହେଉଛି କାହାର ଅଧ୍ୟୟନ?
(କ) ମୁଦ୍ରା
(ଖ) ଶିଳାଲେଖ
(ଗ) ମନ୍ଦିର
(ଘ) ପକ୍ଷୀ
ଉତ୍ତର- ଖ [ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ୨୦୧୬]

(3) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ?
(କ) ବିଷ୍ଣୁ
(ଖ) ପଶୁପତି
(ଗ) ଇନ୍ଦ୍ର
(ଘ) ବ୍ରହ୍ମା
ଉତ୍ତର-ବି [ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ୨୦୧୬]

(4) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦୁନିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ?
(କ) ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା
(ଖ) ଇଜିପ୍ଟର ସଭ୍ୟତା
(ଗ) ହରପ୍ପାନ ସଭ୍ୟତା
(ଘ) ଚାଇନାର ସଭ୍ୟତା
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ସିପିଓ 2016]

(5) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଯୁଗର କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା |
(କ) ସିଲଭର
(ଖ) ଟିନ୍
(ଗ) ଗୋଲ୍ଡ
(ଘ) ବ୍ରୋଞ୍ଜ
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏସଏସସି ସିଏଚଏସଏଲ ୨୦୧୬]

(6) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା?
(କ) ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ
(ଖ) ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
(ଗ) ଇଟା କୋଠା
(ଘ) ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଉତ୍ତର-ସି [ଆରଆରବି ଏନଟିପିସି ୨୦୧୬]

(7) ହରପ୍ପାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନାହାଁନ୍ତି?
(କ) ଶିବ
(ଖ) ବିଷ୍ଣୁ
(ଗ) କପୋତ
(ଘ) ସ୍ୱସ୍ତିକ
ଉତ୍ତର- ଖ [ଆରଆରବି ଏନଟିପିସି ୨୦୧୬]

(୮) ଧଉଲାଭିରା, କପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ, କେଉଁ ସମୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ?
(କ) ଗୁପ୍ତ ଅବଧି
(ଖ) ମଗଧ ଅବଧି
(ଗ) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା
(ଘ) ଚାଲୁକ୍ୟ ଅବଧି
ଉତ୍ତର- ସି [ଆରଆରବି ଏନଟିପିସି ୨୦୧୬]

(9) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ବନ୍ଦର ସହର ଥିଲା –
((କ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଖ) ହରପ୍ପାନ
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) ମୋହେଞ୍ଜୋ ଦାରୋ
ଉତ୍ତର- ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ମୁଖ୍ୟ) ୨୦୧୬]

(10) ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ଚାନ୍ଦୁଆରୋ
(ଘ) ଧୌଲାୱିରା
ଉତ୍ତର-ଡି [ଛତିଶଗଡ଼ ପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) 2016]

(11) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରଥମେ ହାରାପ୍ପାନ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ?
(କ) ରଖଲଦାସ ବାନାର୍ଜୀ
(ଖ) ଅମାଲାନନ୍ଦ ଘୋଷ
(ଗ) ଦୟାରାମ ସାହାନି
(ଘ) ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ
ଉତ୍ତର-ବି [ୟୁପିଏସସି ସିଡିଏସ ୨୦୧୬]

(12) ହରପ୍ପା ର ଭାରତରେ କେଉଁ ଉଚ୍ଚତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଛି –
((କ) ଧୌଲାବୀରା
(ଖ) ରାଖୀଗଡ଼ୀ
(ଗ) କାଲିବାଙ୍ଗନ
(ଘ) ଲୋଥାଲ
ଉତ୍ତର-ବି [ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପିଏସସି (ପୂର୍ବ) 2016]

(1) ମହାନ ସ୍ନାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଲା?
(କ) ହରପ୍ପା
(ଖ) ଲୋଥାଲ
(ଗ) ଚନ୍ହୁଦାରୋ
(ଘ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏସଏସସି ସିଏଚଏସଏଲ ୨୦୧୫]

(2) ଚାନ୍ହୁଦାରୋଙ୍କ ଖନନ କିଏ ନିର୍ଦେଶନ କରିଥିଲେ
(କ) ଜେ ଏଚ୍ ମ୍ୟାକେ
(ଖ) ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ
(ଗ) ଆର ଇ.M ହ୍ୱିଲର୍
(ଘ) ଅରେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ

(4) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହରପ୍ପା ଏବଂ ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋଙ୍କ ଖନନ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିଲା?
(କ) କେ.ଏନ. ଦୀକ୍ଷିତ
(ଖ) ଆର ଡି ବାନାର୍ଜୀ
(ଗ) ଏମ ଏସ ଭାଟସା
(ଘ) ଭି ଏ ସ୍ମିଥ
ଉତ୍ତର- ଡି [ବିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) 2015]

(5) ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଶକ୍ତି କଣ ଥିଲା
-କ) କୃଷି
(ଖ) ବାଣିଜ୍ୟ
(ଗ) ଚକ୍
(ଘ) କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ମୃତ୍ତିକା ବାର୍ଟାନ୍

 • କ[ଏସଏସସି ସିଏଚଏସଏଲ ୨୦୧୪]

(8) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେଉଁଟି?
(କ) ତାମିଲ
(ଖ) ଖାରୋଷ୍ଟି
(ଗ) ଅଜ୍ଞାତ
(ଘ) ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଉତ୍ତର- ସି [ଏସଏସସି ସିଏଚଏସଏଲ ୨୦୧୩]

(9) ହରିୟାଣାରେ ହରପ୍ପାନ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ?
(କ) ରୋପର
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ଧୌଲାୱିରା
(ଘ) ଭାନାଭାଲି
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିଏସସି ୨୦୧୩]

(10) ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ସାଙ୍ଗୋଲ କେଉଁଠି ଅଛି
(କ) ପଞ୍ଜାବ
(ଖ) ହରିୟାଣା
(ଗ) ରାଜସ୍ଥାନ
(ଘ) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିଏସସି ଏଏଫସି ପରୀକ୍ଷା 2013]

(11) ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ଚାନ୍ଦୁଦାରୋ
(ଘ) ଧୌଲାୱିରା
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପି ଆରଓ/ଏଆରଓ (ଏମ) 2013]

(12) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ?
(କ) ରୋପର
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗନ
(ଗ) ପାଟାଲିପୁତ୍ର
(ଘ) ଲୋଥାଲ
ଉତ୍ତର- ସି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ୨୦୧୩]

(13) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ?

 1. ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଥିଲା |
  ୨. ସେମାନେ ଉଭୟ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ

ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଘୋଡାଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ରଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ |
ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ବିବୃତ୍ତି/ବିବୃତ୍ତି ଚୟନ କରନ୍ତୁ|
(କ) କେବଳ 2
(ଖ) କେବଳ 1 ଏବଂ 2
(ଗ) 1, 2 ଏବଂ 3
(ଘ) ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ସଠିକ୍
ଉତ୍ତର ନୁହେଁ – କ[ଆଇଏଏସ୍ (ପୂର୍ବ) 2013]

(14) ହରପ୍ପାନ ସାଇଟଗୁଡିକରେ ଶସ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚିତ କରେ ଯେ –
((କ) ହରପ୍ପାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲେ
(ଖ) ହରପ୍ପାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିଲେ
(ଗ) ହରପ୍ପାନ ସାଇଟରେ କୃଷିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା
(ଘ) ହାରାପ୍ପାନ ଅବଧି ପରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଳି ବହୁଳ ସାମଗ୍ରୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା |
ଉତ୍ତର-ସି [ୟୁପିଏସସି ସିଏପିଏଫ ୨୦୧୩]

(15) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା –
((କ) ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ସିଧା
(ଖ) ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ମଇଳା
(ଗ) ଖସଡ଼ା
(ଘ) ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ବଙ୍କା
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ଏଫସିଆଇ ୨୦୧୨] |

(16) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ କୋଠା କେଉଁଟି?
(କ) ବିଶାଳ ବାଥରୁମ୍
(ଖ) ଅନ୍ନଘର / ଗ୍ରାନାରୀ
(ଗ) ସୁଲଭ ହଲ୍
(ଘ) ଦୁଇ ମହଲା ଘର
ଉତ୍ତର-ବି [ଏସଏସସି ଏଫସିଆଇ ୨୦୧୨]

(17) ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା
((କ) ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା
(ଖ) ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ
(ଗ) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ସହିତ
(ଘ) ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଉତ୍ତର – ସି [ଏସଏସସି ଏଫସିଆଇ ୨୦୧୨]

(18) ହରପ୍ପାନ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ?
(କ) ସିନ୍ଧୁ
(ଖ) ସରସ୍ୱତୀ
(ଗ) ବ୍ୟାସା
(ଘ) ରବି
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିଏସସି ସିଡିଏସ ୨୦୧୨]

(19) ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହର ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା?
(କ) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଖ) ଲୋଥାଲ
(ଗ)ହରପ୍ପା
(ଘ) ଧୌଲାବୀରା
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିଏସସି ସିଡିଏସ ୨୦୧୨]

(20) ତାଲିକା-2 ସହିତ ତାଲିକା-1 ମେଳକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ କରନ୍ତୁ – ତାଲିକା-1
(ଭୂସ୍ଖଳନ) ତାଲିକା-2 (କେସ୍)
ଏ। ମଣ୍ଡା ୧. ରାଜସ୍ଥାନ
ବି. ଡାଇମାବାଦ ୨. ହରିୟାଣା
ସି. କାଲିବାଙ୍ଗା ୩. ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର
ଡି. ରାଖୀଗଡ଼ୀ ୪. ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
(a) A-2, B-3, C-4, D-1
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-3, B-4, C-1, D-2
(d) A-4, B-1, C-2, D-3
ଉତ୍ତର- ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ୨୦୧୨]

(21) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ସହିତ ଲୋଥାଲର ଡକ୍ ଅଞ୍ଚଳ କକେନାଲ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ?
(କ) ଭଗୱା
(ଖ) ଭରବି
(ଗ) ଚିତ୍ର
(ଘ) ଚକ୍ର
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ମୁଖ୍ୟ) 2012]

(22) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ?
(କ) ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ
(ଖ) ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ, ଭାରତ
(ଗ) ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ
(ଘ) ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ
ଉତ୍ତର- ସି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) 2012]

(25) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ବନ୍ଦର କେଉଁଟି?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗନ
(ଖ) ଲୋଥାଲ
(ଗ) ରୋପର
(ଘ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
ଉତ୍ତର-ବି [ଏସଏସସି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ୨୦୧୧]

(28) ହାରାପ୍ପାନ ସଭ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା | ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା?
(କ) ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର
(ଖ) କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ
(ଗ) ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ
(ଘ) ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାର ଏକ ଅଂଶ, କାଥିଆୱାର ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭୂମିର ଏକ ଭାଗ
ଗଙ୍ଗା-ଯମୁନା ଡୋଆର କଅଂଶ ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିଏସସି ସିଏପିଏଫ 2011]

(1) ଲୋଥାଲର ଡକୱାଡା ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା –
((କ) ଭଗୱା ନଦୀ
(ଖ) ସହିତ ଭୀମା ନଦୀ
(ଗ) ସହିତ ନର୍ମଦା ନଦୀ
(ଘ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପ୍ତି ନଦୀ
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(2) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ରୁ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରମାଣ ଆସେ?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗନ
(ଖ) କୋଟ୍ଡିଜୀ
(ଗ) ରୋପର
(ଘ) ଉଭୟ କୋଟ୍ଡିଜୀ ଏବଂ ରୋପର
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(3) ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହରିୟାଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ?

 1. ବାନାଭାଲି
  ୨. କାଲିବାଙ୍ଗା
  ୩. ରାଖୀଗଡ଼ୀ
  ୪. ରୂପଦା ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଡ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ:
  ((କ) 2 ଏବଂ 3
  (ଖ) 1 ଏବଂ 2
  (ଗ) 1 ଏବଂ 3
  (ଘ) 3 ଏବଂ 4
  ଉତ୍ତର- ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(4) ରିଗ୍ଭି ବେଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ସମାନ ଥିଲେ | ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ କିଏ ଥିଲେ?
(କ) ରୋମିଲା ଥାପର
(ଖ) ଆର ଏସ ଶର୍ମା
(ଗ) ବି.B ଲାଲ
(ଘ) ଏଚ ଡି ସାନକାଲିଆ
ଉତ୍ତର-ସି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(5) ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ୧ ସହିତ ପରିଚିତ ନଥିଲେ

 1. ଟାଇଗର
 2. ୨. ଘୋଡା
 3. ହାତୀ
 4. ଅଜ
  ୫. ସିଂହ
  ((କ) କେବଳ 5 ରୁ
  (ଖ) କେବଳ 2 ରୁ
  (ଗ) 1, 3 ଏବଂ 4 ରୁ
  (ଘ) 2 ଏବଂ 3 ଉତ୍ତର ଦେବା
  ପାଇଁ – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(6) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସନ୍ଧବ ମୁଦ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ?
(କ) ବୃଷ
(ଖ) ୟାର୍ଡ
(ଗ) ରାଇନୋସେରୋସ୍
(ଘ) ମୋନୋକ୍ରୁଙ୍ଗ ପଶୁ
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(7) ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ଚାନ୍ଦୁଆରୋ
(ଘ) ଧୌଲାବୀରା
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ (ମୁଖ୍ୟ) ୨୦୧୦]

(8) ମୋହେଞ୍ଜୋ ଦାରୋ କେଉଁଠି ଅଛି ?
(କ) ଗୁଜୁରାଟରେ
(ଖ) ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ
(ଗ) ପଞ୍ଜାବରେ
(ଘ) ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ଉତ୍ତର- ବି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010] ଅବସ୍ଥିତ |

(9) ଲୋଥାଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?
(କ) ରାଜସ୍ଥାନ
(ଖ) ଗୁଜୁରାଟ
(ଗ) ପାକିସ୍ତାନ
(ଘ) ହରିୟାଣା
ଉତ୍ତର-ବି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୨୦୧୦]

(10) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜା ଯିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି?
(କ) ଆଲାମଗିରପୁର
(ଖ) ସୁରକୋଟା
(ଗ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଘ) ଚନ୍ହୁଦାରୋ
ଉତ୍ତର-ସି [ଆଇଏଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(11) କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ହରାପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡିତ ପକ୍କା ମାଟି ହଳ ମିଳିଲା?
(କ) ନାଗେଶ୍ୱର କାବ୍ରିସ୍ତାନ
(ଖ) ବନୱାଲି
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) କୋଟ୍ଡିଜୀ
ଉତ୍ତର-ବି [ଆଇଏଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(12) କେଉଁଠାରୁ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟରେ ଚାଉଳ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି?
(କ) ହରପ୍ପା
(ଖ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଗ) ରଙ୍ଗପୁର
(ଘ) ବନୱାଲି
ଉତ୍ତର-ସି [ଆଇଏଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(13) ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧ ଅବଧି ଥିଲା –
(କ) 2250 – ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1750
(ଖ) 1000 – 600 ବି.ସି
(ଗ) 1500 – ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000
(ଘ) 1200 – ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800
ଉତ୍ତର- କ[ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(14) ବ୍ରୋଞ୍ଜ ‘ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ’ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖନନ କେଉଁଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ –
((କ) ହରପ୍ପା
(ଖ) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଗ) ଚାନ୍ଦୁଦାରୋ
(ଘ) କାଲିବାଙ୍ଗା
ଉତ୍ତର-ବି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2010]

(15) ହରପ୍ପାନ ସାଇଟଗୁଡିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଧାତୁ ମିଳିନାହିଁ?
(କ) ଗୋଲ୍ଡ
(ଖ) ତମ୍ବା
(ଗ) ସିଲଭର
(ଘ) ଆଇରନ୍
ଉତ୍ତର-ଡି [ଛତିଶଗଡ଼ ପିଏସସି (ପୂର୍ବ) 2010-11]

(20) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ନଥିଲା?
(କ) ମର୍ତ୍ତୁ ଦେବୀ
(ଖ) ଶିବ
(ଗ) ପିପାଲ
(ଘ) ବିଷ୍ଣୁ
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2009]

(23) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହାରାପ୍ପାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା?
(କ) ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ
(ଖ) କୂଅ ନିର୍ମାଣ
(ଗ) ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ
(ଘ) ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏମ୍ ପିଏସ୍ ସି (ପୂର୍ବ) 2009]

(24) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟରେ ଘୋଡାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମିଳିଛି?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗା, ମଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁରକୋଟା
(ଖ) ସୁରକୋଟାଡା, କାଲିବାଙ୍ଗା ଏବଂ ଧୌଲାୱିରା
(ଗ) ସୁରକୋଟାଡା, ଧଉଲାୱିରା ଏବଂ ମଣ୍ଡା
(ଘ) ସୁରକୋଟାଡା ଏବଂ କାଲିବାଙ୍ଗା
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2009]

(27) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଘାଗର ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଏହାର ଉପନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) ଆଲାମଗିରପୁର
(ଗ) ମୋହେଞ୍ଜୋ ଦାରୋ
(ଘ) ବନାୱାଲି
ଉତ୍ତର-ଡି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) 2009]

(34) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାଂଶ ସିଲ୍ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା?
(କ) ଅକିକ
(ଖ) ସେଲଖାଡିରୁ
(ଗ) ବେକ୍ଡ ମାଟିରୁ
(ଘ) ତମ୍ବା ଉତ୍ତରରୁ

 • ବି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2008]

(35) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସ୍ଥାନ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ମାର୍ଗର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ? (କ) ସୁଟକାଗେଣ୍ଡୋର
(ଖ) ଚନ୍ହୁଦାରୋ
(ଗ) ମଣ୍ଡା
(ଘ) ସର୍ଟୁଗି
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2008]

(36) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ କରନ୍ତୁ:

 1. ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା, ରୋପର ଏବଂ କାଲିବାଙ୍ଗା ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ 2. ହରପ୍ପାନ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ
 2. ହରପ୍ପାମାନେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିଲେ |
  କୋଡ୍:
  ((କ) 1 ଏବଂ 3 ସତ୍ୟ
  (ଖ) 1 ଏବଂ 2 ସଠିକ୍
  (ଗ) 2 ଏବଂ 3 ସତ୍ୟ
  (ଘ) 1, 2 ଏବଂ 3 ସଠିକ୍
  ଉତ୍ତର – ବି [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ଜି.ଏସ୍ 2008]

(37) ହରପ୍ପାନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଖନନରେ ଓଟର ହାଡ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଛି
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ହରପ୍ପା
(ଘ) ରୋପର
ଉତ୍ତର-ବି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୨୦୦୮]

(38) ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା?
(କ) ଏଲିପ୍ଟିକାଲ୍
(ଖ) ସାଇଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍
(ଗ) ସ୍ଫେରିକାଲ୍
(ଘ) ସ୍କୋୟାର
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2008]

(39) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ବଡ଼ ସ୍ନାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପୋଖରୀରେ ପାହାଚ ଥିଲା –

(43) କାଲିବାଙ୍ଗା –
((କ) ପଞ୍ଜାବ (ପାକିସ୍ତାନ)
(ଖ) ଗୁଜୁରାଟ
(ଗ) ରାଜସ୍ଥାନ
(ଘ) ହରିୟାଣା
ଉତ୍ତର – ସି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2008]

(44) ମାଟି ପ୍ଲେଟରେ ଖୋଦିତ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲା?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗାରୁ
(ଖ) ବାନାଭାଲିରୁ
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) ସୁରକୋଟା
[ୟୁପି ଲୋୟର (ପୂର୍ବ) 2008 ରୁ ଉତ୍ତର- ସି]

(45) କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟରୁ ଚାଉଳର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) ଚନ୍ହୁଦାରୋ
(ଗ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଘ) ମୁଣ୍ଡିଗାକ
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2007]

(46) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍-ହରପ୍ପାନ/ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ରୋପର
(ଘ) ଆଲାମଗିରପୁର
ଉତ୍ତର-ବି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୨୦୦୭]

(47) କେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନରୁ ଭାରତରେ ରେଶମ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରମାଣ?
(କ) ନେଭାସା
(ଖ) ଭଗବାନପୁରା
(ଗ) ରଙ୍ଗପୁର
(ଘ) ରୋପର
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2007]

(48) ଯେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା ସାନ୍ଧବ ସଭ୍ୟତାର ମହାନ ସ୍ନାନଗୃହଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା –
((କ) ହରପ୍ପାନ
(ଖ) ମୋହଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) କାଲିବାଙ୍ଗା
ଉତ୍ତର-ବି [ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୟୁଡିଏ/ଏଲଡିଏ (ଏମ) ୨୦୦୭]

(49) ମୋହେଞ୍ଜୋ-ଦାରୋ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତି ସଠିକ୍?
(କ) ଅକ୍ଷ, ଛେନା, ଛୁରୀ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା କଣ୍ଟା, ଯାହା ସବୁ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା
(ଖ) ଘରଟି ଖୋଦିତ ଏବଂ ଓପାଲଡ୍ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା
(ଗ) ବାଥରୁମ୍ ର ଚଟାଣ ବେକ୍ ହୋଇଥିବା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା
(ଘ) ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା
ଉତ୍ତର – ସି [ଆଇଏଏସ୍ ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୨୦୦୭]

(51) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ-

 1. ହରପ୍ପାନମାନେ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ
 2. ହରପ୍ପାନର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ତମ୍ବା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା
 3. ମାନକ ହାରାପ୍ପାନ ମୁଦ୍ରା ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା |
  ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ?
  (କ) କେବଳ 1 ଏବଂ 2(ଖ) କେବଳ 1
  (ଗ) କେବଳ 2 ଏବଂ 3(ଘ) 1, 2 ଏବଂ 3
  ଉତ୍ତର-ବି [ଆଇଏଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2007]

(52) ଲୋଥାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଯାହାଜି ମାଳଘାଟ ଥିଲା?
(କ) ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି
(ଖ) ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍
(ଗ) ମିସ୍ତ୍ରୀ
(ଘ) ପାରସ୍ୟ
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ 2006]

(53) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରଚନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରତିମା ଥିଲା?
(କ) ନଟରାଜ
(ଖ) ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ
(ଗ) ବୁଦ୍ଧ
(ଘ) ନରସିଂହ
ଉତ୍ତର- ଖ [ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ୨୦୦୬]

(54) ହରାପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଥର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଲା?
(କ) ଧୌଲୱିରା
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) କୋଟ୍ଡିଜୀ
(ଘ) ଆମ୍ରି
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) 2006]

(55) ହରପ୍ପାନ ତମ୍ବା ରଥ କେଉଁଠୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା –
((କ) ରାଖୀଗଡ଼ୀରୁ
(ଖ) କୁନାଲରୁ
(ଗ) ଡାମାବାଦ ରୁ
(ଘ) ବନାୱାଲି ରୁ
ଉତ୍ତର – ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2006]

(57) ହାରାପ୍ପାନ୍ ଖନନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯିଏ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଥିଲେ –
((କ) ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ
(ଖ) ଏ କନିଙ୍ଗହାମ୍
(ଗ) ମୋର୍ଟିମର ହ୍ୱିଲର୍
(ଘ) ଜର୍ଜ ଏଫ୍ ଡାଲ୍ସ
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ମୁଖ୍ୟ) 2006]

(59) କିଏ ପ୍ରଥମେ ‘ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା?
(କ) ସାର୍ ମୋର୍ଟିମର୍ ହ୍ୱିଲର୍
(ଖ) ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ
(ଗ) ଆର୍ନେଷ୍ଟ ମାକେ
(ଘ) ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାଟ୍ସ
ଉତ୍ତର- ବି [ୟୁପି ୟୁଡିଏ/ଏଲ୍ ଡିଏ 2006]

(60) ଅଧିକାଂଶ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥିତ –
((କ) ଗଙ୍ଗା ଉପତ୍ୟକା ରେ
(ଖ) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ
(ଗ) ସରସ୍ୱତୀ ଉପତ୍ୟକାରେ
(ଘ) ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ
ଉତ୍ତର- ଖ [ୟୁପି ୟୁଡିଏ/ଏଲଡିଏ ୨୦୦୬]

(61) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡି ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିର ସାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ?
(କ) ଭାନାଭାଲି – ହରିୟାଣା
(ଖ) ଆଲାମଗିରପୁର – ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
(ଗ) ଡାଇମାବାଦ – ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
(ଘ) ରାଖୀଗଡ଼ୀ – ରାଜସ୍ଥାନ
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପି ୟୁଡିଏ/ଏଲଡିଏ ୨୦୦୬]

(62) ଗୁଜୁରାଟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା?
(କ) ସାଙ୍ଗୋଲ
(ଖ) ବାନାଭାଲି
(ଗ) ମୁଡିଆଲା କାଲା
(ଘ) ସୁରକୋଟାଡା
ଉତ୍ତର-ଡି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୨୦୦୬]

(63) କେଉଁ ଧାତୁକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ?
(କ) ବ୍ରୋଞ୍ଜ
(ଖ) ଆଇରନ୍
(ଗ) ଗୋଲ୍ଡ
(ଘ) ସିଲଭର
ଉତ୍ତର- ଖ [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2006]

(64) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହରପ୍ପାନ ବନ୍ଦର?
(କ) ଲୋଥାଲ
(ଖ) ସିକନ୍ଦରିଆ
(ଗ) ମହାସ୍ଥାନଗଡ
(ଘ) ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍
ଉତ୍ତର – କ[ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2006]

(66) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ –
((କ) ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବରୁଣ
(ଖ) ପଶୁପତିଙ୍କ
(ଗ) ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ
(ଘ) ବିଷ୍ଣୁ
ଉତ୍ତର- ବି [ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପିସିଏସ୍ (ମୁଖ୍ୟ) ୨୦୦୬]

(67) ଦୁର୍ଗ ବିନା ଏକମାତ୍ର ସିଣ୍ଡସ୍ ସହର କେଉଁଟି ଥିଲା?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗନ
(ଖ) ହରପ୍ପା
(ଗ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଘ) ଚାନହୁଦାରୋ
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ୨୦୦୫]

(68) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଟେରାକୋଟାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲେ? (କ) ବଫେଲୋ
(ଖ) ମେଣ୍ଢା
(ଗ) ଗାଈ
(ଘ) ଘୁଷୁରୀ
ଉତ୍ତର- ସି [ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ୨୦୦୫]

(69) ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା:
((କ) ଗ୍ରୀସ୍
(ଖ) ଚୀନ୍
(ଗ) ଇରାକ୍
(ଘ) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଉତ୍ତର-ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୨୦୦୫]

(70) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶୁପତି ସିଲ୍ କେଉଁ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି?
(କ) ଚିତା, ସର୍ଫ, ରାଇନୋସେରୋସ୍ ଏବଂ ବୁଲ୍ସ
(ଖ) ବଫେଲୋ, ରାଇନୋସେରୋସ୍, ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଚିତା
(ଗ) ସିଂହ, ରାଇନୋସେରୋସ୍, ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଘରିଆଲ୍
(ଘ) ଚିତା, ରାଇନୋସେରୋସ୍, ବଫେଲୋଏବଂ ହାତୀ
ଉତ୍ତର – ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2005]

(1) କେଉଁ ବର୍ଷ ହରପ୍ପାନ ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା?
(କ) 1935
(ଖ) 1942
(ଗ) 1901
(ଘ) 1922
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ 2004]

(2) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ବିକଶିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଘରେ କୂଅର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଖ) ହରପ୍ପା
(ଗ)ଲୋଥାଲ
(ଘ) ମୋହେଞ୍ଜୋ ଦାରୋ
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) 2004]

(3) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି?
(କ) ହରପ୍ପା
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) ଆଲାମଗିରପୁର
ଉତ୍ତର – କ[ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ଏସପିଏଲ ୨୦୦୪]

(5) ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ହରପ୍ପାନ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି –
((କ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଖ) ଆଲାମଗିରପୁର
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) ରଖୀଗଡ଼ୀ
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ (ମୁଖ୍ୟ) 2004]

(6) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା କାରଣ-
(କ) ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତ୍ରଲେଖିୟ ଲିପି ଥିଲା
(ଖ) ଏଥିରେ ସହରୀ ଜୀବନର ସୁବିଧା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା
(ଗ) ଏଥିରେ ଲୁହା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା
(ଘ) ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ମୁଖ୍ୟ) 2004]

(10) ଭାରତରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁରାତନ ସହର ଥିଲା –
((କ) ହରପ୍ପାନ
(ଖ) ପଞ୍ଜାବ
(ଗ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଘ) ସିନ୍ଧ
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ସିପିଓ ୨୦୦୩]

(11) ଅଭିଲେଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
(କ) ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ
(ଖ) ଶିଳାଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନ
(ଗ) ମହାକାବ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ
(ଘ) ଭୂଗୋଳ ଅଧ୍ୟୟନ
ଉତ୍ତର-ବି [ଏସଏସସି ସିପିଓ 2003]

(12) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଖନନରେ ମିଳୁଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ତତ୍କାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ?
(କ) ଇୟରଥେନ୍ ହାଣ୍ଡି
(ଖ) ମୁଦ୍ରା
(ଗ) ଡଙ୍ଗା
(ଘ) ଘର
ଉତ୍ତର- ଖ [ଏସଏସସି ସିପିଓ ୨୦୦୩]

(୧୬) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଶୁପତିଙ୍କ ସିଲ୍ ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ?
(କ) ରାଇନୋସେରୋସ୍
(ଖ) ହାତୀ
(ଗ) ଟାଇଗର
(ଘ) ଷଣ୍ଢ
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2003]

(19) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଜଣାଶୁଣା -1

 1. ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ
 2. ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏବଂ ହରପ୍ପା ପାଇଁ
 3. କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
 4. ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ ପାଇଁ
  ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ କରନ୍ତୁ:
  (କ) 1, 2 ଏବଂ 3 (ଖ) 1 ଏବଂ 2
  (ଗ) 2, 3 ଏବଂ 4 (ଘ) ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ
  ଉତ୍ତର- ଡି [ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୟୁଡିଏ (ପୂର୍ବ) 2003]

(20) ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ?
(କ) ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ
(ଖ) ରଖାଲଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଦୟାରାମ ସାହାନି
(ଗ) ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ରଙ୍ଗନାଥ ରାଓ
(ଘ) ମାଧୋେଶ୍ୱରୋପ ବତ୍ସା ଏବଂ ଭି.B ରାଓ
ଉତ୍ତର- ବି [ଛତିଶଗଡ଼ ପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ୨୦୦୩]

(21) ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍’ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା?
(କ) ମିସ୍ତ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା
(ଖ) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା
(ଗ) ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା
ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି – ବି [ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା 2002]

(22) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ହରପ୍ପାନ୍ ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା?
(କ) ସେଲଖାଡି
(ଖ) ବ୍ରୋଞ୍ଜ
(ଗ) କପର
(ଘ) ଆଇରନ୍
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା 2002]

(1) ସିଣ୍ଡସ୍ ଉପତ୍ୟକାର ଘରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା?
(କ) ଇଟା
(ଖ) ବାଉଁଶ
(ଗ) ଷ୍ଟୋନ୍
(ଘ) କାଠ
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ୍ 2001]

(2) ହରପ୍ପାନର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କେମିତି ଥିଲେ –
(କ) ଗ୍ରାମୀଣ
(ଖ) ସହରୀ
(ଗ) ଯାଯାବର
(ଘ) ଆଦିବାସୀ
ଉତ୍ତର – ବି [ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ୨୦୦୧]

(3) କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ହାରାପ୍ପାନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ?
(କ) ମୁଦ୍ରା
(ଖ) ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଉପକରଣ
(ଗ) କପା
(ଘ) ବାର୍ଲି
ଉତ୍ତର- ସି [ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା 2001]

(4) ହରପ୍ପାନ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା?
(କ) ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗ
(ଖ) ନିଓଲିଥିକ୍ ବୟସ
(ଗ) ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ବୟସ
(ଘ) ଲୁହା ଯୁଗଉତ୍ତର

 • କ[ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା 2001]

(5) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି କ’ଣ ଥିଲା?
(କ) ବାଣିଜ୍ୟ
(ଖ) ପଶୁପାଳନ
(ଗ) ଶିକାର
(ଘ) କୃଷି
ଉତ୍ତର- ଡି [ଏସଏସସି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା 2001

(8) ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ କପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ସୁଟକାଗେଣ୍ଡୋର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? (କ) ଝେଲମ
(ଖ) ସିନ୍ଧୁ
(ଗ) ସରସ୍ୱତୀ
(ଘ) ଦାସ୍କ
ଉତ୍ତର- ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2001]

(9) ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ମଶାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ?
(କ) ରାଖୀଗଡ଼ୀ
(ଖ) ହରପ୍ପା
(ଗ) ରୋପର
(ଘ) ମୋହେଞ୍ଜୋ ଦାରୋ
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ 2001]

(15) ହରପ୍ପାନ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା
(କ) ଉପଯୁକ୍ତ ସମତାବାଦୀ
(ଖ) ଦାସ-ଶ୍ରମ ଆଧାରିତ
(ଗ) ଚରିତ୍ର-ଆଧାରିତ
(ଘ) ଜାତି ଭିତ୍ତିକ
ଉତ୍ତର – କ[ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ୧୯୯୯]

(6) କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦମ୍ପତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମାଧିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା?
(କ) ହରପ୍ପାନ ଶ୍ମଶାନ
(ଖ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଗ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଘ) ଲୋଥାଲ
ଉତ୍ତର-ଡି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୧୯୯୭]

(7) କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କର ଘୋଡାବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା?
(କ) କୋଟ୍ଡିଜୀ
(ଖ) ରୋପର
(ଗ) ସୁରକୋଟା
(ଘ) ରାଖୀଗଡ଼ୀ
ଉତ୍ତର- ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୧୯୯୭]

(9) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ?
(କ) ଲୋଥାଲ – ଗୁଜୁରାଟ
(ଖ) ଆଲାମଗିରପୁର – ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
(ଗ) କାଲିବାଙ୍ଗା – ହରିୟାଣା
(ଘ) ରୋପର – ପଞ୍ଜାବ
ଉତ୍ତର- ସି [ୟୁପିପିସିଏସ (ପୂର୍ବ) ୧୯୯୬] ରାଜସ୍ଥାନ

(10) ହରପ୍ପାନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସୂଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି –
((କ) ମାଟିର ସିଲ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ
(ଖ) ଶିଳାଲେଖ
(ଗ) ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ
(ଘ) ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ
ଉତ୍ତର-ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) 1996]

(11) ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଜାଣିବାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ସେଠାରେ ମିଳିଥାଏ –
((କ) ବାସନ, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଉପକରଣ
(ଖ) ସିଲ୍
(ଗ) ସହରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
(ଘ) ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ
ଉତ୍ତର – ସି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) 1996]

(13) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହରପ୍ପାନ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ?
(କ) ବିଷ୍ଣୁ
(ଖ) ବ୍ରହ୍ମା
(ଗ) ପଶୁପତି
(ଘ) ଗଣେଶ
ଉତ୍ତର- ସି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୧୯୯୬]

(14) ହାରାପ୍ପାରେ ମାଟିପାତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା?
(କ) ନୀଳ-ସବୁଜ
(ଖ) ରେଡ୍
(ଗ) ପାଣ୍ଡୁ
(ଘ) ବ୍ଲୁ
ଉତ୍ତର-ବି [ବିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) 1995]

(15) ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ?
(କ) ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ
(ଖ) ହରପ୍ପା
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ] ଉତ୍ତର-ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) 1995 ମଧ୍ୟରୁ

(16) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଶୁର ଆକୃତି ସିଲ୍ ରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? (କ) ଗଧ
(ଖ) ଘୋଡା
(ଗ) ଷଣ୍ଢ
(ଘ) ହାତୀ
ଉତ୍ତର-ସି [ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ୧୯୯୫]

(17) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନରେ ହଳ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି?
(କ) କାଲିବାଙ୍ଗା
(ଖ) ଧୌଲାୱିରା
(ଗ) ଲୋଥାଲ
(ଘ) ରଙ୍ଗପୁର
ଉତ୍ତର – କ[ଆରଏଏସ/ଆରଟିଏସ (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୧୯୯୪]

(18) ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୁଗର ଅଟେ?
(କ) ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଅବଧି
(ଖ) ଐତିହାସିକ ଅବଧି
(ଗ) ଐତିହାସିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ
(ଘ) ପ୍ରାକ୍-ଐତିହାସିକ ଅବଧି
ଉତ୍ତର-ଡି [ବିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) 1994]

(19) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଲୋକିତ କରେ:
((କ) ଟେରାକୋଟା ମୁଦ୍ରାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ
(ଖ) ଶିଳାଲେଖ
(ଗ) ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ
(ଘ) ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ
ଉତ୍ତର-ସି [ୟୁପିପିସିଏସ୍ (ପୂର୍ବ) 1994]

(20) ଇଣ୍ଡସ୍ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ –
((କ) ବ୍ୟବହୃତ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା
(ଖ) ସୁମେରିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟି କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା
(ଗ) କୌଣସି ଧର୍ମ
(ଘ) ଦାସତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ
ଉତ୍ତର – ଖ [ଏମପିପିଏସସି (ପୂର୍ବ) ବୈକଳ୍ପିକ ଇତିହାସ ୧୯୯୪]

1. ହରପ୍ପାନ୍ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା: (ଏ) ଯଥେଷ୍ଟ ସମତାବାଦୀ

Leave a Comment